CBMCAktivitātesMateriāliPartneriKontakti

 

12

feb
2018

Pirmdienas Manna

Atrast mieru pārmaiņu laikā

Autors: Katrīna Geitsa

Vairumam cilvēku pārmaiņas, pat domas par tām, izjauc līdzsvaru. Mēs cenšamies atrast komfortu zināmajā, pat ja zināmais nav pietiekami labs. Daži no pamata iemesliem, kādēļ cilvēki pretojas pārmaiņām, ir sajūtas, ka nespēs kontrolēt, bailes no pēkšņiem pārsteigumiem, rutīnas pārrāvuma un nepieciešamības visu mācīties atkal no jauna, bailes no neveiksmes, galu galā bailes mācību procesa laikā padarīt darbu zemākā kvalitātē nekā līdz šim. Ja vēl tas iesaista pilnīgu darba apstākļu maiņu, iespējamas atlaišanas bailes var pieaugt ģeometriskā progresijā.

Kā, ņemot vērā šo plaši izplatīto priekšrokas došanu zināmajam, lai atrod mieru, esot pārmaiņu vidū, it īpaši, ja pārmaiņas liekas kā pilnīgs apvērsums? Es zinu tikai vienu izeju - Ticība.

Savas karjeras laikā esmu pārdzīvojusi daudzas pārmaiņas - dažas patīkamas, dažas ne tik ļoti. To starpā bija gan organizatoriska restrukturizācija, atlaišanas, pilnīgas izmaiņas karjeras plūsmā, kas radīja līkločus un savērpumus karjeras 16 gadu laikā. Viena ļoti dramatiska izmaiņa bija, kad bija jādodas pāri pusei valsts bez iespējas izpētīt nākamo darbu. Es šo posmu saucu - "Ābrahāma pieredze". Es pārcēlos uz vietu, kur man nebija nekādu kontaktu. Nezināju, kāda ir tirgus vide. Man nebija ne jausmas, kā iederēšos vietējā kultūrā. Bet es sajutu, ka Dievs mani vada uz turieni.

Stāsts par Ābrahāmu mūs iedrošina, sastopoties ar dažādām pārmaiņām. Dievs lika Ābrahāmam atstāt visu, kas viņam bija ierasts - ģimeni, draugus, mājas un dzimto zemi -, lai ietu uz Dieva norādīto vietu. Dievs iepriekš neteica, uz kurieni un kā tur būs. Dievs teica Ābrahāmam vai Ābrāmam, uzsākot ceļu, ka viņš taps svētīts. Ābrāms devās uz svešajām zemēm caur trūkumu un badu, cīņām ar ienaidniekiem un esot daudzus gadus bez bērniem. Bet Dievs viņam teica, ka viņam būs tik daudz pēcnācēju kā zvaigznes pie debesīm. 1. Mozus grāmatā teikts: "Un Ābrāms uzticējās Tam Kungam, un Dievs to viņam pieskaitīja par taisnību."

Kā mums pārvarēt šādus laikus, netopot pārpildītiem ar bailēm un satraukumu? Ābrahāms kalpo par lielisku piemēru:

Meklē Kunga tuvumu. Ābrahāms palika Dieva tuvumā. Meklēja Viņa gribu un sekoja Viņa norādījumiem. Kā Jēzus Kristus sekotājiem, mums ir dots Svētais Gars, kurš mūs vada. Mēs paliekam Dievā, lasot un studējot Bībeli, lūdzot un pateicoties. Kad mums ir šāds tuvums, mēs saņemam gudrību un vadību, lai spētu spert pareizos soļus.

Mācies pakļauties Dievam. Lai arī tas ne vienmēr mums ir saprotams, Ābrahāms vienmēr padevās Dieva gribai, rādot mums paraugu, kā no malas izskatās būt paklausīgam. Kad mēs ņemam grožus savās rokās, mēs sakām Dievam: "Es to varu, Tu man neesi vajadzīgs." Tā ir biedējoša doma. Mums Dievs ir nepieciešams nepārtraukti, jo mēs nezinām, kas mūs sagaida. Bet Viņš zina. Un viņa plāni vienmēr ir daudz labāki par mūsējiem.

Nekad nepārstāj ticēt Dievam. Ābrahāms nesaņēma apsolīto dēlu, līdz bija sasniedzis 100 gadu vecumu - 25 gadus pēc tam, kad Dievs to pirmo reizi apsolīja. Bet Abrahāms nepārstāja ticēt Dievam. Kad es atskatos uz savu dzīvi, vienmēr cauri tai varu saredzēt Dievu, Tas var prasīt laiku, dažkārt daudzus gadus, bet Dievs izmanto laiku, lai mūs sagatavotu labākām lietā, kuras ieplānojis priekš mums.

Ābrahāma stāsts mani iedvesmojis vienmēr palikt Dieva tuvumā un uzticēties Viņam. Jo vairāk jūs paļausieties uz Dievu, pateiksieties visos apstākļos un lūgsiet konkrētas lūgšanas, Dievs dos jums Savu mieru, kas pārsniegs visu saprašanu (Filipiešiem 4: 6-7), pārliecību Viņa labajos nodomos un Viņa brīnumainajos darbos.

Jautājumi pārdomām/diskusijai

  1. Kā jūs parasti reaģējat uz pārmaiņām, īpaši ja tās nav jūsu ierosinātas?
  2. Kādi pārmaiņu aspekti jūs visvairāk izsit no līdzsvara?
  3. Autore iesaka pakļauties Dievam. Vai jums tas sanāk viegli? Vai jūs domājat vai rīkojaties savādāk, kad esat pakļāvušies Viņam? Paskaidrojiet savu atbildi.
  4. Padomājiet, kad uzticēties Dievam bija visgrūtāk? Aprakstiet laiku, kad tas bija un kā mainījās apstākļi. Ko, ja vispār, jūs iemācījāties par uzticēšanos, pārvarot šo situāciju?

Piezīme: Ja jums ir Bībele un jūs vēlaties diskutēt vai lasīt vairāk par šo tēmu, vēl daži citāti:

Psalmi 23:1-6; Jesajas 26:3, 41:10; Jeremijas 29:11-13, 33:3; Jāņa 14:27.

© 2018, Workmatters. Catherine Gates is Director of Outreach & Engagement at Workmatters. Ms. Gates has more than 30 years of marketplace experience in a variety of industries, including technology, sales, and leadership development. She has overseen and contributed to the development of all Workmatters studies, designed to equip marketplace leaders with biblical principles for their work. She is passionate about helping others tap into more of their God-given potential. To learn more visit workmatters.org.

CBMC LATVIJA: Māris Dižgalvis, valdes priekšsēdētājs (e-pasts: maris.dizgalvis@cbmc.lv)

Lai reģistrētos regulārai Pirmdienas Mannas saņemšanai, sūtiet pieteikumu uz adresi manna@cbmc.lv.

Latviešu valodas tulkojums CBMC LATVIJA, Copyright 2018 /www.cbmc.lv.

CBMC INTERNATIONAL: Jim Firnstahl, President

2850 N. Swan Road, Suite 160 ▪ Tucson, Arizona 85712 ▪ U.S.A.

TEL.: 520-334-1114 ▪ E-MAIL: mmanna@cbmcint.org

Web site: www.cbmcint.org. Please direct any requests or change of address to: jmarple@cbmcint.org

 

Pieteikuma forma

 

 

Pieteikties

 

 

 

 

 

 

© 2018 CBMC Latvija

 

Pieteikuma forma

 

 

Pieteikties

 

 

© 2018 CBMC Latvija