CBMCAktivitātesMateriāliPartneriKontakti

 

11

jūn
2018

Pirmdienas Manna

Ētika: ārējās darbības, kuras balstītas uz iekšējiem motīviem

Autors: Serdžio Fortes

Biznesā un profesionālajā pasaulē ētika vienmēr ir bijusi kā izaicinājums, un, neskatoties uz daudziem panākumiem un pārmaiņām, iespējams, 21. gadsimtā šis izaicinājums ir vēl lielāks. Vārds "ētika" ir cēlies no sengrieķu ethos, kurš nozīmē, "mūsu vieta kā cilvēkiem" vai "vieta, kur dzīvojam". Tādējādi ethos var tikt asociēta ar "mūsu mājām".

Tas man atgādina to, kā tēvs mūs, visu ģimeni, uzrunāja pie apaļā pusdienu galda. Koncentrējoties uz noteiktu izturēšanos vai uzvedību, viņš uzsvērti teica: "Šeit, šajā mājā, tādas lietas nenotiks." Šādā veidā viņš mūs informēja par "mājas noteikumiem", standartiem, praksi un tradīcijām, kurus sagaidīja no mums ievērojam.

Ir acīmredzami, ka mūsu māja jeb vieta, kur dzīvojam, ir mūsu laulība, sociālā grupa, sabiedrība, pilsēta, apkārtne, baznīca un draudze, kur slavējam kopā ar citiem un uzņēmums, kurā nopelnām iztiku, kas Bībelē tiek saukta par "mūsu dienišķo maizi". Dzīvošana saskaņā ar personīgo, profesionālo un uzņēmuma ētikas kodeksu rezultējas darbībās, kuras ļauj mums justies "kā mājās".

Brazīliešu filozofs un pedagogs profesors dr. Mario Serdžio Kortella ir meistarīgi noformulējis ētikas konceptu: "Tā ir principu un vērtību komplekts, kuru izmantojam, lai atbildētu uz cilvēka dzīves trīs galvenajiem jautājumiem: Vai es gribu? Vai man tas jādara? Vai es to varu izdarīt? Ir lietas, kuras mēs gribam, bet mums tās nevajag darīt. Ir lietas, kuras vajag darīt, bet mēs nevaram. Ir lietas, kuras mēs varam izdarīt, bet negribam."

Šādas dilemmas caurstrāvo mūs, okupējot mūsu darījumu attiecības un arī neredzamos, iekšējos dzinuļus, kuri ierosina ārējās, redzamās darbības.

Apustulis Pāvils norādīja, ka, cēlonis tam, ka mēs darām to, ko negribām, ir iekšējais spēks vai impulss, kura nosaukums ir "grēks": "Bet, ja es to daru, ko negribu, tad darītājs neesmu vairs es, bet manī mītošais grēks" (Romiešiem 7.20).

Viens no grēka konceptiem, kuru atceros, bet neatceros avotu, ir "netrāpīt mērķī". Mēs zinām, ko darīt, bet, darot to, esam pazaudējuši mērķi un trāpām kaut kur citur.

Dievišķā pretinde grēkam ir piedošana. Kad mēs atzīstam savus grēkus un tos nožēlojam, Dievs mums palīdz tikt tiem pāri, dodot Savu piedošanu, dodot mums iespēju nevēlēties to, ko mums nevajadzētu un spēju izdarīt to, kas nepieciešams: "...Viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības" (1. Jāņa 1.8-9).

Lai nu kā, "mūsu mājas" ir kas vairāk kā ētikas vadlīniju esamība un tās demonstrēšana, vairāk kā dzīšanā pēc labās prakses, vērtībām un principiem. Tā prasa vairāk kā vienkāršu vēlēšanos vai pat mūsu gribas trenēšanu. Tā pieprasa mūsu iekšējās pārmaiņas, jaunu domāšanas veidu..

Vēstulē romiešiem 12:2 mums teikts: "Un netopiet šai pasaulei līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba: to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs." "Pārvērsties" nav iespējams mūsu pašu spēkiem. To var tikai, kā Bībele mums saka atkal un atkal, Jēzus var izdarīt! Kā Galatiešiem 2:20 tiek Viņa sekotājiem apliecināts: "Līdz ar Kristu esmu krustā sists, bet nu nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus."

Jautājumi pārdomām/diskusijai

  1. Kāds ir jūsu priekšstats par ētiku?
  2. Ko jūs domājat par oriģinālo jēdziena "ētika" izcelsmi - "Vieta, kur mēs dzīvojam?"
  3. Kas, pēc jūsu domām, var kādu novest pie tā, ka beidz darīt to, kas pareizi, un sāk pilnīgi pretējo?
  4. Vai domājat, ka spēks, kas cilvēkiem liek darīt to, ko viņi negrib, un nevis to, ko patiešām grib, ir grēks? Paskaidrojiet, ko tas nozīmē jums.

Piezīme: Ja jums ir Bībele un jūs vēlaties diskutēt vai lasīt vairāk par šo tēmu, vēl daži citāti:

Salamana pamācības 4:23; Salamans mācītājs 12:14; Mateja 5:37, 7:9-12; Marka 12:17; Filipiešiem 4:4-5.

© 2018. Serdžio Fortes (J. Sergio Fortes) ir stratēģiskās vadības konsultants un korporatīvās vadības speciālists. Viņš ir arī Brazīlijas CBMC biedrs.

CBMC LATVIJA: Māris Dižgalvis, valdes priekšsēdētājs (e-pasts: maris.dizgalvis@cbmc.lv)

Lai reģistrētos regulārai Pirmdienas Mannas saņemšanai, sūtiet pieteikumu uz adresi manna@cbmc.lv.

Latviešu valodas tulkojums CBMC LATVIJA, Copyright 2018 /www.cbmc.lv.

CBMC INTERNATIONAL: Jim Firnstahl, President

2850 N. Swan Road, Suite 160 ▪ Tucson, Arizona 85712 ▪ U.S.A.

TEL.: 520-334-1114 ▪ E-MAIL: mmanna@cbmcint.org

Web site: www.cbmcint.org. Please direct any requests or change of address to: jmarple@cbmcint.org

 

Pieteikuma forma

 

 

Pieteikties

 

 

 

 

 

 

© 2018 CBMC Latvija

 

Pieteikuma forma

 

 

Pieteikties

 

 

© 2018 CBMC Latvija