CBMCAktivitātesMateriāliPartneriKontakti

 

Foruma grupas

CBMC FORUMS ir uzņēmēju un vadītāju grupu tikšanās ar mērķi, lai vadītājs pieaugtu Kristus līdzībā un Kristus Gaisma tiktu ienesta uzņēmējdarbības vidē un darba vietā.

Jūs esat pasaules gaisma: pilsēta, kas atrodas kalnā, nevar būt apslēpta. Gaismekli iededzis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī; tad tas spīd visiem, kas ir namā. Tāpat lai jūsu gaisma spīd cilvēku priekšā, tā, ka tie redz jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs. (Mateja 5, 14-16)

Ikdienā vadītāji bieži savās dzīvēs saskaras ar:
  • Vientulību esot par vadītājam
  • Biznesa izaicinājumiem
  • Ģimenes izaicinājumiem
  • Finanšu izaicinājumiem
Vadītājiem ir nepieciešamība – būt kopā ar „līdzīgiem”, kuri:
  • Risina sarežģītus uzņēmējdarbības un vadības jautājumus pamatojoties uz Bībeles principiem
  • Mācās atbildīgi saskaņot vadības politiku un darbības, balstoties Dieva Vārdā
  • Kopīgi slavē, pateicas un lūdz Dievu
  • Apspriež un īsteno biznesa attīstības stratēģijas pamatojoties uz Bībeles principiem

Kas ir CBMC FORUMS?

CBMC FORUMS ir unikāla vide, kurā 5 – 8 kristīgi uzņēmēji, uzņēmumu īpašnieki vai vadītāji, organizāciju vadītāji un līderi, satiekas reizi mēnesī, lai kopīgi studētu, kā arī palīdzētu viens otram iepazīt un pielietot Dieva Vārdu uzņēmējdarbībā, uzņēmumu un organizāciju vadībā un personīgajā dzīvē.

CBMC FORUMS nav mājas Bībeles studijas grupa.

 

01

CBMC FORUMS fokuss ir "Uzņēmēji, uzņēmumu un organizāciju vadītāji, līderi un profesionāļi, izgaismoti ar Kristu, pagodina Dievu ar savu dzīvi, uzņēmējdarbības vidē un darba vietā"

02

CBMC FORUMA grupa sastāv no 5 līdz 8 kristiešiem, uzņēmumu īpašniekiem, uzņēmumu un organizāciju vadītājiem, vai profesionāļiem, kuri satiekas reizi mēnesī, lai apmainītos ar biznesa un vadības zināšanām, pieredzi un dievišķo gudrību

03

CBMC FORUMS nolūks ir palīdzēt dažādu līmeņu vadītājiem pilnveidoties un būt uzticamiem Dieva kalpiem uzņēmējdarbībā, ar mērķi, kļūt par efektīviem uzņēmējiem, vadītājiem vai profesionāļiem, kuri dievbijīgi pārvalda tiem Dieva uzticētās uzņēmējdarbības jomas

04

CBMC FORUMA grupu vada apmācīts vadītājs un grupas dalībnieki ievēro stingru konfidencialitāti attiecībā uz pārrunātajiem jautājumiem

 

Kā es varu pieteikties CBMC FORUMAM?

Lai pieteiktos CBMC FORUMA grupai, sūtiet e-pastu uz info@cbmc.lv

vai zvaniet pa tālruni: +371 29207993 vai +371 29477422.

 

Pieteikuma forma

 

 

Pieteikties

 

 

 

 

 

 

© 2024 CBMC Latvija

 

Pieteikuma forma

 

 

Pieteikties

 

 

© 2024 CBMC Latvija